Mohd Ridzuan Abdullah Presiden PEKIRA

Home / Mohd Ridzuan Abdullah Presiden PEKIRA

 

TUJUAN/MATLAMAT
1. Mengukuhkan konsep demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi sosial menerusi sistem parlimen berperlembagaan.

2. Memperjuangkan pembangunan ekonomi negara Malaysia dengan inovatif demi kesejahteraan rakyat.

3. Mempertahankan hak asasi rakyat Malaysia dalam semua aspek pembangunan
negara.

4. Melindungi dan mempertahan kedaulatan dan integriti Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka.

5. Menegakkan keadilan dan menjaga keamanan rakyat Malaysia dengan menjamin kejiranan dan komuniti yang aman dan damai.

6. Mencegah segala unsur rasuah dan penyelewengan kuasa serta menjamim kepimpinan yang telus dan ikhlas.

Mohd Ridzuan Abdullah
Presiden Parti Ekonomi Rakyat Malaysia ( PEKIRA)